Innovació

Segons Alfons Cornella la innovació consisteix a generar idees que siguin convertibles en un producte, servei o procés que suposi un valor per als clients o la societat. El grau d’èxit d’una innovació és sempre incert però quan les innovacions tenen èxit són clau per a la competitivitat de les organitzacions.Les innovacions també tenen un impacte positiu en el desenvolupament econòmic regional i nacional. Hi han quatre tipus d’innovacions: producte, procés, de servei i organitzatives. Les dues primeres són de caràcter tecnològic mentre que les últimes dues són de caràcter no tecnològic.

Innovació

Una innovació és la implementació del següent:

  • Un producte (bé o servei) nou o significativament millorat
  • Un procés nou o significativament millorat
  • Un nou mètode de màrqueting
  • Un nou mètode organitzatiu (tant en pràctiques de gestió, organització del treball
    com relacions externes)”.

Finalment, he revisat de manera sintètica els diferents enfocaments o teories d’innovació; la visió neoclàssica, l’enfocament de la innovació com a destrucció creativa proposat per Schumpeter i els enfocaments evolucionistes o neoschumpeterians.

Continua llegint “Innovació”