La navegació segura

La navegació segura de Google forma part dels navegadors Google Chrome, Mozilla Firefox i Apple Safari.

1. Què és la pesca (suplantació d’identitat)?

La pesca (suplantació d’identitat) és una estafa popular en la qual algú crea una pàgina web amb aspecte oficial que us demana que proporcioneu els vostres nom d’usuari i contrasenya, o altra informació personal com ara el número de la seguretat social, el número del compte bancari, el número PIN, el número de la targeta de crèdit o el cognom de soltera de la mare o l’aniversari.

En molts casos, rebreu un enllaç a aquesta pàgina de pesca a través d’un correu electrònic que semblarà que vingui d’una adreça aparentment oficial, encara que probablement sigui una falsificació. També podeu acabar accedint a aquestes pàgines a través dels enllaços que trobeu al web o a missatges de MI (missatgeria instantània).

Navegació Segura

2. Com puc saber si una pàgina és falsa?

La millor manera és comprovar els URL de les pàgines per assegurar-vos que estan controlades per la persona que aparentment se n’encarrega. La part més important de l’URL és la que es troba entre “http://” i la barra següent “/”. Si no hi ha barra, comenceu al final de l’URL. Aquesta és la part de l’URL que determina la propietat del lloc. Alguns són dominis populars com, per exemple, “amazon”, “google” i “ebay”:

En alguns casos, els URL són una mica més complexos. Assegureu-vos que comproveu el nom que s’indica immediatament a l’esquerra del domini principal, com ara “.com”, “.net” i “.cat”, entre d’altres.
Per exemple, http://www.google.cat, http://news.google.cat i http://www.google.cat/firefox/ formen part del mateix lloc. No obstant, google.cat.fraudulentdomain.cat/login.html NO en forma part. Tampoc en forma part http://www.g00gle.cat (observeu que en aquest URL, la lletra “o” s’ha canviat pel número “0”).

Consell: com que un URL fals pot assemblar-se molt a un de real, és més segur utilitzar un marcador que hàgiu creat o escriure a mà l’URL a la barra d’ubicació, en lloc de seguir els enllaços des del correu electrònic. Això és important per a qualsevol pàgina on hàgiu sol·licitat l’accés o on hàgiu proporcionat informació privada.

Recursos addicionals: antiphishing.org

3. Com sap Google si una pàgina és falsa?

Utilitzem diverses tècniques per determinar si una pàgina és real, inclosos l’ús d’una llista negra que conté pàgines que han estat identificades com a sospitoses i enganyoses segons la detecció automàtica o els informes dels usuaris. El nostre programari examina el contingut i l’estructura de les pàgines per poder detectar les pàgines potencialment enganyoses. La navegació segura de Google no pot oferir una protecció perfecta, de manera que heu d’estar sempre alerta per detectar els indicis de quan un lloc no és el que sembla ser. Tot i això, la navegació segura de Google us pot ajudar a identificar i a protegir-vos de molts dels llocs dissenyats per enganyar els usuaris.

Continua llegint “La navegació segura”

Dominis .cat a partir del dilluns 13 de febrer de 2006, a les 17:00

La Fundació puntCAT anuncia que el períde de llançament del domini .cat començarà  dilluns vinent, 13 de febrer, a les cinc de la tarda. Poques hores mès tard ja es podran utilitzar els primers dominis registrats.

D”acord amb el calendari previst, arriba finalment el moment de l´obertura del registre .cat, el domini de la comunitat lingí¼ística i cultural catalana a Internet. El proper dilluns dia 13, a les cinc de la tarda, la Fundació puntCAT comení§arí  a acceptar les sol·licituds que corresponguin a la fase 1 del períde de llaní§ament. Aquesta fase correspon a les entitats que tenen una especial vocació en la promoció de la llengua i la cultura catalanes: per exemple, Universitats i escoles; mitjans de comunicació i escriptors; clubs esportius i casals catalans; administracions públiques dels territoris de parla catalana o museus, i d´altres.\r\n\r\nPer tal de procedir al registre d´acord amb la fase I cal seguir les segí¼ents passes:\r\n\r\n· Comprovar quin ès el codi corresponent a la categoria per la qual pot entrar a la fase I (el llistat de categories, i els codis corresponents, anomenats ENS, es troben a http://www.domini.cat/fase1.pdf)\r\n\r\n· Triar un registrador autoritzat. Cada registrador oferirí  les seves condicions, serveis i preus (el llistat ès a http://www.domini.cat/registradors.html, i s´anirí  actualitzat a mesura que els diversos registradors completin el procès d´autorització.\r\nEn cap cas pot acceptar puntCAT una sol·licitud directa, que no passi per un registrador autoritzat).\r\n\r\n· Completar el procès de registre, acceptant les condicions del servei del registrador i les pròpies del domini .cat. Aquest procès ès completament en línia i no hi ha cap documentació que calgui fer arribar enlloc.\r\n\r\nProcès d´activació\r\nA partir d´aquí, les sol·licituds arribaran a puntCAT de forma immediata. Cal revisar-les per veure si compleixen les condicions de la fase 1, si les dades són completes, etc. En cas afirmatiu es procedirí  a activar els dominis corresponents. Normalment aquest procès comportarí \r\nunes 48 hores com a molt. A partir de l´activació el domini es podrí  utilitzar per a qualsevol tipus de servei d´Internet: web, correu electrònic, ftp, xat… Cal tenir en compte, però, que la propagació de la informació del domini registrat a travès de la xarxa farí  que, segons\r\non sigui l´usuari, trigui encara unes poques hores (potser cinc o sis) a poder veure el domini en funcionament.\r\n\r\nPer tant, podem dir que els primers dominis s´activaran pocs minuts desprès de les cinc, i seran plenament funcionals (visibles) per als internautes en algun moment entre les 8 del vespre i la mitja nit del mateix dilluns.\r\n\r\nNo tots els dominis s´activaran un cop revisada la sol·licitud. En cas que puntCAT consideri que un domini que nomès correspon parcialment al nom o serveis d´una entitat tè un carí cter poc distintiu, ès a dir, que pot ser tambè sol:licitat per altres entitats de la fase I amb els mateixos drets, podrí , a la seva discreció, deixar el domini pendent d´activació fins el final del períde de llaní§ament i, en cas que diverses entitats de la fase I el sol·licitessin, caldria que totes elles anessin a un procès de mediació.
El 20 de febrer, noves fases de llançament. El dia 20 de febrer, tambè a les 17:00 hores, comení§aran les Fases II i\r\nIII del períde de llançament.

La fase II estí  reservada a les entitats de tot tipus que ja tinguin comunicació en línia (per exemple, un web) en catalí . No caldrí  que obtinguin cap codi de puntCAT, sinó que podran anar directament al registrador indicant l´adreí§a (URL) del web en\r\nqí¼estió.

La fase III estí  reservada a les persones físiques i jurídiques que van donar suport a la campanya pel .cat, i tots ells rebran, durant la propera setmana, un correu amb el seu codi personal per a procedir al registre.\r\n\r\nLa Fundació puntCAT espera que aquest períde de llaní§ament sigui un èxit. Hi ha un fort interès tant per part dels sol·licitants com dels registradors de tot el món (i aquesta precisament ès la raó de comení§ar a les cinc de la tarda, un compromís entre els horaris globals dels registradors). Un cop hagin comení§at les tres fases, puntCAT oferirí  dades sobre el nombre de dominis sol·licitats i efectivament registrats.\r\n\r\nRecordem que el períde de llaní§ament ès una fase prèvia a l´obertura general al públic per la qual tots els nous dominis passen per tal d´evitar els col·lapses i minimitzar els casos de /ciberocupació/. En el cas del .cat, durarí  fins al 21 d´abril, i el registre s´obrirí  al públic en general el dia 23 d´abril.

Barcelona, 11 de febrer del 2006\
CONTACTE: premsa@domini.cat

Mès informació a: http://www.domini.cat http://www.fundació.cat

Definició Arquitectura de la Informació

Segons Lou Rosenfeld i Peter Morville en un entrevista que se’ls hi va fer: L´arquitectura de la informació (AI) es refereix al disseny, organització, etiquetat, navegació i sistemes de cerca que ajuden als usuaris a trobar i gestionar la informació de manera efectiva. L´Arquitectura de la Informació s´encarrega de la fonamentació, aní lisis, planificació i estudi de la disposició de los dades contingudes en els sistemes de informació interactius en particular. Tambè segons Lou Rosenfeld i Peter Morville l’AI clarifica la missió y visió del lloc, equilibrant les necessitats del patrocinador i les necessitats de l´ audiència. Determina el contingut i funcionalitat que el lloc va a tenir. Especifica com els usuaris van a trobar la informació al definir la seva organització, navegació, etiquetat i sistemes de cerca. Mapeja com el lloc s´anirí acomodant al canvi creixement en el temps.

Referència